02RE0111-1: Curs bàsic de metodologia de la recerca i introducció a l’anàlisi estadístic amb Software R

Dades tècniques del curs

Calendari: Mòdul teòric Del 1 al 13 de juny 2024 (online) 14 juny de 2024: Avaluació mòdul teòric Mòdul pràctic 20 i 21 de Juny de 2024 Horari: 15-19h 25 de Juny: examen part pràctica
Horari: 15 a 19 h
Places: 30
Destinataris: PDI

Inscripció

Inscripció tancada

Programa

Veure programa en PDF

Enquesta de satisfacció

L'enquesta es publicarà en aquest lloc el dia de la finalització de l'activitat.